Memo patsiendile kui ka katsetada sperma
Memo patsiendile: kuidas edasi native materjal bakterioloogiliste uuringute